โครงการของเรา

โครงการจ้างเหมาดูแลสถานที่และบำรุงรักษาสถานีสูบผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต

งบประมาณ
26 ล้านบาท
บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้เข้าดำเนินงานตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโครงการท่อส่งน้ำคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ

โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ โครงการฯ มีองค์ประกอบสำคัญ คือ สถานสูบน้ำแรงดัน 160 ม. ความสามารถในการสูบน้ำประมาณ 5.5 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 475,000 ลบ.ม.ต่อวัน ผ่านท่อส่งน้ำดิบขนาด 1.80 ม. จากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตไปยังอ่างเก็บน้ำบางพระ ความยาวประมาณ 58.5 กม. เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำในภาคตะวันออก

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction