โครงการของเรา

โครงการจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ
728 ล้านบาท
บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้เข้าดำเนินงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

ได้แก่ งานวางท่อส่งน้ำ และงานเครื่องกล ไฟฟ้า โดยมีงบประมาณในการก่อสร้าง 782 ล้านบาท โดยงานก่อสร้างหลักประกอบไปด้วย

1. บริเวณสถานีผลิตน้ำบ้านนาทราย
ก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา สามารถผลิตน้ำได้ไม่น้อยกว่า 100,000 ลบ.ม./วัน รวมทั้งงานวางท่อขนาด dia. 100-1,200 มม. และงานโยธาอื่น ๆ

2. บริเวณสถานีจ่ายน้ำควนท่ากูบ
ก่อสร้างงานวางท่อขนาด dia. 800-1,000 มม. และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ

3. บริเวณสถานีจ่ายน้ำแสงเพชร
ก่อสร้างงานวางท่อขนาด dia. 500 มม. และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction