โครงการของเรา

โครงการผลิตน้ำประปาที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคอีสานตอนบน

งบประมาณ
2285 ล้านบาท
กำลังการผลิตสูงสุดมากกว่า 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภู อ.เมืองอุดรธานี-เพ็ญ-หนองวัวซอ จ.อุดรธานี อ.เมืองหนองคาย-สระใคร จ.หนองคาย อ.เมือง-โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

โดยงานก่อสร้างหลักประกอบไปด้วย

  1. งานก่อสร้างถังตกตะกอน โรงกรองน้ำ ถังน้ำใส และอาคารประกอบต่าง ๆ
  2. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบจ่ายสารเคมี
  3. งานวางท่อ ประสานท่อบริเวณโครงการ

ความก้าวหน้าของโครงการ 87%

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction