ข่าวสาร

VSK ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำดิบจากระบบท่อโครงการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกร่วมกับสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (VSK) นำโดยคุณอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย และคุณอมลรัตน์ ประภาพัฒนานนท์ กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดย คุณฉกาจ พัฒนศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายน้ำดิบจากระบบท่อโครงการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านน้ำในภาคอุตสาหกรรม และรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต เสริมความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน รวมทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

#วงษ์สยามก่อสร้าง #VSK #VongsayamKorsang #งานวางท่อ   #บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ #ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
©Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction