ข่าวสาร

VSK ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ 122 ซึ่งจัดกิจกรรม ณ กรมชลประทาน ถนนสามเสน ชั้น 1 บริเวณหน้า RID Workspace อาคาร 99 ปี ม.ล. ชูชาติ กำภู ทางบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (VSK) ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อเข้ากองทุนสวัสดิการกรมชลประทาน โดยมีนายทวีวัฒน์ เพ็ชรโยธา ผู้จัดการแผนกการตลาด เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานและส่งมอบเงินบริจาค
 

#วงษ์สยามก่อสร้าง #VSK #VongsayamKorsang #งานวางท่อ   #บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ #ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
©Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction