ข่าวสาร

กรมธนารักษ์ได้ลงนาม การรับมอบ - ส่งมอบทรัพย์สิน โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก (โครงการท่อส่งน้ำดอกกราย) ให้กับ VSK ผู้บริหารรายใหม่

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566 นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นางเขมฤดี จันทร์คง  ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี นางสาวพินสิริ เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่ระยอง เจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ ผู้แทนบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และผู้แทนบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้ประชุมหารือกรณีการส่งมอบทรัพย์สินโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก (โครงการท่อส่งน้ำดอกกราย) 

                  โดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการรับมอบ - ส่งมอบโครงการฯ ร่วมกัน ซึ่งจะได้มีการลงนามบันทึกดังกล่าว ทั้งนี้ กระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์ได้จัดทำสัญญาเช่า/บริหารกับบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EASTW) หรืออีสท์ วอเตอร์ กำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2537 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งโครงการท่อส่งน้ำดอกกราย บริษัท อีสท์ วอเตอร์ ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้กรมธนารักษ์ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกรมธนารักษ์มีแผนส่งมอบให้ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ในวันที่ 1 มกราคม 2567
                 
                  นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้มีอำนาจดำเนินการแทนกระทรวงการคลัง และคณะได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ส่งมอบทรัพย์สินร่วมกันกับอีสท์ วอเตอร์ และผู้ประกอบการรายใหม่ โดยได้มีการประชุม 3 ฝ่ายเกี่ยวกับการส่งมอบทรัพย์สิน และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในบ่ายวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยกรมธนารักษ์ได้ยืนยันให้มีการส่งมอบ จึงได้มีการลงนามบันทึกการรับมอบ - ส่งมอบทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก โครงการท่อส่งน้ำดอกกราย และส่งมอบให้กับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ผู้บริหารรายใหม่

                  ประกอบด้วย
1. โครงการท่อส่งน้ำดอกกราย - มาบตาพุด ซึ่งทรัพย์สินประกอบด้วย สถานีสูบน้ำดอกกราย,ถังยกระดับน้ำ (มาบข่า) ท่อเหล็ก ขนาด 1,350 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 26.50 กิโลเมตร
2. โครงการท่อส่งน้ำมาบตาพุด - สัตหีบ ประกอบด้วย ถังยกระดับน้ำ (มาบตาพุด) บ่อรับน้ำดิบ, สระรับน้ำดิบ, สถานีสูบน้ำมาบตาพุด ท่อเหล็ก ขนาด 900 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 8.20 กิโลเมตร, สถานีสูบน้ำมาบตาพุด ท่อเหล็ก ขนาด 700 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 14.30 กิโลเมตร
3. โครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 1) จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยบ่อรับน้ำแหลมฉบัง , ท่อเหล็ก ขนาด 1,000 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 10.60 กิโลเมตร ,ท่อเหล็ก ขนาด 900 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 4.40 กิโลเมตร และท่อเหล็ก ขนาด 600 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 14.90 กิโลเมตร

ส่วนโครงการหนองปลาไหล - หนองค้อ และโครงการหนองค้อ - แหลมฉบัง (ระยะที่ 2) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ส่งมอบทรัพย์สินให้กรมธนารักษ์ แล้วเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 และกรมธนารักษ์ส่งมอบให้ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด วันที่ 12 เมษายน 2566

 

#วงษ์สยามก่อสร้าง #VSK #VongsayamKorsang #งานวางท่อ   #บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #EEC #กรมธนารักษ์

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction