ข่าวสาร

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ติดตามระบบการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

   เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และคณะ ติดตามระบบการบริหารจัดการน้ำของอ่างเก็บน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

              โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่า “ ปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาที่ทุกคนตระหนักดี ทั้งปัญหาน้ำท่วม และน้ำแล้ง รวมถึงการขาดแคลนน้ำในการใช้ในภาคอุตสาหกรรม ในบางพื้นที่ ซึ่งการใช้น้ำมีความสำคัญอย่างมากสำหรับประชาชน ทั้งด้านอุปโภคบริโภค ด้านการเกษตร การรักษาระบบนิเวศ และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งพื้นที่  EEC  ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศ เป็นพื้นที่ที่ต้องโฟกัส การใช้น้ำทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม ที่มีความต้องการใช้น้ำสูง ทั้งนี้ ปัญหาความขัดแย้งของประชาชนในอนาคตที่จะเกิดขึ้น เกี่ยวกับปัญหาการแย่งน้ำระหว่างภาคเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมก็เป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งรัฐบาลตระหนักและให้ความสำคัญอย่างมาก และอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก คือการเชิญนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ดังนั้น การเตรียมความพร้อมในด้านน้ำและพลังงานสะอาดก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการที่จะดึงดูดและสร้างความเชื่อมั่น ให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้น ” โดยบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด พร้อมที่จะให้บริการด้านน้ำ และสนับสนุนนโยบายของนายกรัฐมนตรี อย่างเต็มความสามารถ
 

#วงษ์สยามก่อสร้าง #VSK #VongsayamKorsang #งานวางท่อ   #บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #EEC #กรมธนารักษ์

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction