ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 VSK ได้จัดงานทำบุญบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่องค์กร

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 VSK ได้จัดงานทำบุญบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่องค์กร

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 VSK ได้จัดงานทำบุญบริษัท ประจำปี 2566  โดยมีคุณอนุฤทธิ์  เกิดสินธ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นประธานในพิธี พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป จาก วัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ ซึ่งได้มีการบรรยายธรรม ให้ศีลให้พร แก่พนักงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

 

#วงษ์สยามก่อสร้าง #VSK #VongsayamKorsang #งานวางท่อ   #บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #EEC #กรมธนารักษ์

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction