ข่าวสาร

VSK ได้เซ็นต์สัญญากับ การประปานครหลวงในการดำเนินการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส ขนาด 70000 ลูกบาศก์เมตร พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง ที่สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2566 VSK ได้เซ็นต์สัญญากับ การประปานครหลวง ในการดำเนินการก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 70000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบจ่ายน้ำมีนบุรี พร้อมงานที่เกี่วข้อง ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9

 

#วงษ์สยามก่อสร้าง #VSK #VongsayamKorsang #งานวางท่อ   #บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #EEC #กรมธนารักษ์

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction