ข่าวสาร

VSK รับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 จาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (VSK) รับมอบใบประกาศนียบัตร รับรองมาตรฐานสากลจาก นาย สุรเชษฐ์  วงษ์เฉลิม ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ บริษัท ยูไนเต็ด รีจีสตร้า ออฟ ซีสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดย VSK ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก URS ซึ่งบริษัท ฯ จะมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานธุรกิจการก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานให้กับลูกค้า รวมถึงสร้างความมั่นใจและความไว้วางใจต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อธุรกิจภายใต้นโยบายของบริษัท

 

#วงษ์สยามก่อสร้าง  #VSK  #VongsayamKorsang  #งานวางท่อ   #บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ  #ผู้รับเหมาก่อสร้าง  #EEC  #กรมธนารักษ์

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction