ข่าวสาร

รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะร่วมสังเกตการณ์เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบ ท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 00.01 น  นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วย นางเขมฤดี จันทร์คง ผู้อำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค นายเกริกชัย พรหมดวง ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี นางสาวพินสิริ  เพียรธันยการกุล ธนารักษ์พื้นที่ระยอง เจ้าหน้าที่ กรมธนารักษ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ของ VSK เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อเปลี่ยนผ่านระบบโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบ ท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ให้กับ VSK  ณ สถานีสูบน้ำดิบหนองปลาไหล จังหวัดระยอง โดยกระบวนการเปลี่ยนผ่านเป็นไปอย่างราบรื่น ระบบสูบน้ำสามารถสูบจ่ายได้เป็นปกติ ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กรมธนารักษ์มุ่งเน้นให้ไม่กระทบกับผู้ใช้น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

#วงษ์สยามก่อสร้าง  #VSK  #VongsayamKosang  #บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ  #EEC  #กรมธนารักษ์

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction