ข่าวสาร

การประชุมเจรจาต่อรองในการ รับมอบ-ส่งมอบ ทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออก การร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์, บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และ VSK

เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์  เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรมธนารักษ์, บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และ VSK ซึ่งในการประชุมได้มีการเจรจาต่อรองในการ รับมอบ-ส่งมอบ ทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์ของกระทรวงการคลัง โครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักภาคตะวันออก โดยได้ข้อยุติในทางที่ดีร่วมกันทั้ง 3 ฝ่าย เพื่อมุ่งวัตถุประสงค์มิให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้น้ำในภาคตะวันออก

#วงษ์สยามก่อสร้าง  #VSK  #VongsayamKosang  #บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ  #EEC  #กรมธนารักษ์

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction