ข่าวสาร

การประชุมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง (Pre-Construction) งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 VSK และสำนักงานประปาลาดพร้าวได้ประชุมก่อนเริ่มงานก่อสร้าง (Pre-Construction) งานก่อสร้างถังเก็บน้ำใสขนาด 20,000 ลูกบาศก์เมตร ที่สถานีสูบจ่ายน้ำลาดพร้าว พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-LA-9 ในโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9

 

#วงษ์สยามก่อสร้าง #VSK #VongsayamKorsang #งานวางท่อ   #บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ   #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #EEC #กรมธนารักษ์

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction