ข่าวสาร

กรมชลประทานได้ลงนามกับ VSK ให้ทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมประกอบอาคาร (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 กรมชลประทานได้ลงนามกับ VSK ให้ทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมประกอบอาคาร (ฝั่งซ้าย) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

 

#วงษ์สยามก่อสร้าง #VSK #VongsayamKorsang #งานวางท่อ   #บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ   #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #EEC #กรมธนารักษ์

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction