ข่าวสาร

พิธีลงนามในสัญญาโครงการบริหารและดำเนินกิจการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 กรมธนารักษ์ กับ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ลงนามในสัญญาโครงการบริหารและดำเนินกิจการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก โดยมี นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์

#วงษ์สยามก่อสร้าง #VSK #VongsayamKorsang #งานวางท่อ #บริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #EEC #กรมธนารักษ์

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction