ข่าวสาร

VSK ได้รับการคัดเลือกดำเนินงานโครงการสูบผันน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

วันที่ 28 เมษายน 2565 บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้รับการคัดเลือกงานจ้างบริหารจัดการและปฏิบัติงานโครงการสูบผันน้ำท่อส่งน้ำเชื่อมโยงคลองพระองค์ไชยานุชิต-คลองชลประทานพานทอง-อ่างเก็บน้ำบางพระ ซึ่งมีมูลค่าโครงการกว่า 26 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ มิ.ย 2565 ถึง มี.ค. 2566 เมื่อนับรวมระยะเวลาครั้งนี้ นับเป็นปีที่ 5 ของการเข้าบริหารโครงการ

#วงษ์สยามก่อสร้าง #VongsayamKorsang #งานรับเหมาระบบประปา #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #การประปาส่วนภูมิภาค #งานก่อสร้างถังตกตะกอน #งานติดตั้งระบบไฟฟ้า #งานวางท่อ

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction