ข่าวสาร

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค

โครงการงานก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี-หนองคาย-หนองบัวลำภู อ.เมืองอุดรธานี-เพ็ญ-หนองวัวซอ จ.อุดรธานี อ.เมืองหนองคาย-สระใคร จ.หนองคาย อ.เมือง-โนนสัง จ.หนองบัวลำภูกำลังการผลิต 4,000 ลบ.ม./ชม.  มีความก้าวหน้างาน 80% ซึ่งเร็วกว่าแผน 6.95%

#วงษ์สยามก่อสร้าง #VongsayamKorsang #งานรับเหมาระบบประปา #ผู้รับเหมาก่อสร้าง

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction