ข่าวสาร

วงษ์สยามก่อสร้าง ได้รับการรับรองมาตรฐาน เรื่องสถานประกอบการ สถานที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักแรงงาน สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย

บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน เรื่องสถานประกอบการ สถานที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักแรงงาน สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย

 

#วงษ์สยามก่อสร้าง #VongsayamKorsang #งานรับเหมาระบบประปา #ผู้รับเหมาก่อสร้าง #การประปาส่วนภูมิภาค #งานก่อสร้างถังตกตะกอน #งานติดตั้งระบบไฟฟ้า #งานวางท่อ

© Vongsayam Korsang - All Rights Reserved

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction